Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Barneaktivitet.

På mange gudstjenester i Froland kirke er det aktivitet for barn under prekenen. Barna forlater gudstjenesten under hovedsalmen, og kan komme tilbake når menighetens takkoffer taes opp. Barneaktiviteten foregår i Kirkestua, der barna under tilsyn av et par voksne kan tegne, bli lest for, perle eller leke. I dag er det så mange i denne tjenesten at de bare får lede barneaktivitet én søndag per halvår.