Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Besøkstjenesten.
Diakoniutvalget har ansvaret for besøkstjenesten i Froland menighet. Besøkstjenesten består av har frivillige som på ulike måter ønsker å være med å gjøre hverdagen lettere for den som ønsker besøk.  En gang i året arrangerer diakoniutvalget en tilstelning for dem som deltar i besøkstjenesten. Det er et sosialt samvære med andakt og sang og bevertning. En post på programmet er at besøkerne forteller om hvordan det går.
Har du lyst til å være en del av denne givende tjenesten eller ønsker du selv å få besøk fra oss? Ta kontakt med Else Marie Treldal tlf. 48994436 e-post: else.marie.treldal@agderkirken. eller Froland menighetskontor, tlf 37 23 55 20, adresse: Osedalen, 4820 Froland, e-post: karl.otto.braathen@agderkirken.no eller no