Bamble kikelige fellesråd

Menighetslivet

Hver mandag samles vi til

Bønnemøte  på Froland Menighetssenter.

Tidspunktet er kl. 18:00-18:45 om vinteren (fra høsteferien til påskefeiren)

og kl. 20:-20:45 om sommeren (fra påskeferien til høstferien.)

Opplegget er enkelt. En leser et åpningsord og vi ber for arbeidet og hverandre.

Alle er hjertelige velkomne til et viktig og fint felleskap i bønn.