Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Diakoniutvalget.
Diakoniutvalget har ansvaret for besøkstjenesten i Froland menighet. Hver høst arrangerer diakoniutvalget en temakveld. En gang i året arrangerer diakoniutvalget en tilstelning for dem som deltar i besøkstjenesten.