Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Diakoniutvalget.
Diakoniutvalget er ansvarlige for at diakoniplanen følges opp og revideres hvert år. Diakoniutvalget har ansvaret for besøkstjenesten og språkkafèen i Froland menighet. Hver høst arrangerer diakoniutvalget en temakveld. En gang i året arrangerer diakoniutvalget en tilstelning for dem som deltar i besøkstjenesten.

Diakoniutvalget består for tiden av

Marit Skutlaberg - Leder

Ardis Dalsmo

Arnfinn Landsverk

Grete Osmundsen

Else Marie Treldal - Menighetssekretær mob.48994436