Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Stein Reinertsen ny biskop

Saken er sakset fra www.kirken.no


Den nye biskopen i Agder og Telemark bispedømme heter Stein Reinertsen. (Foto: Øystein Ramstad)

Stein Reinertsen ny biskop i Agder og Telemark

07.12.2012

Prost i Mandal, Stein Reinertsen (52), ble 7. desember tilsatt som ny biskop i Agder og Telemark bispedømme. Det skjedde i et historisk møte da Kirkerådet for første gang utøvde sin nye myndighet til å tilsette biskoper.

(Foto: Øystein Ramstad)

- Dette er en historisk dag for Den norske kirke. For første gang siden reformasjonen har kirkens eget valgte nasjonale organ tilsatt en biskop. Vi har arbeidet lenge for at vi som trossamfunn selv skal få ansette våre ledere. På denne merkedagen gratulerer vi oss selv som kirke, og vi gratulerer staten og det norske samfunnet, sa leder i Kirkerådet, Svein Arne Lindø på pressekonferansen etter Kirkerådets vedtak 7. desember.

Våren 2012 endret Stortinget grunnloven, avviklet kirkelig statsråd og bestemte at biskoper og proster skal tilsettes av kirkelige organer. Kirkemøtet fastsatte i april 2012 nye regler om nominasjon og tilsetting av biskoper. Reinertsen er den første som tilsettes etter dette regelverket.

Stein Reinertsen vigsles til sin biskoptjeneste i Kristiansand domkirke 27. januar.

Brennende engasjert leder
Svein Arne Lindø mener tilsettingen av Stein Reinertsen tilfører Bispemøtet verdifull kompetanse og erfaring, og bidrar til å styrke bredden i kirkens lederskap.

- I Reinertsen får Agder og Telemark bispedømme en mild, varm og brennende engasjert åndelig leder. Reinertsen er radikal i sin tilnærming til viktige samfunnsetiske spørsmål. Han har særlig utfordret oss som kirke og som samfunn gjennom sitt arbeid med inkludering av innvandrere i menighetens liv, sier Lindø.

I tillegg til Reinertsens utdanning og yrkeserfaring, har Kirkerådet lagt vekt på hans lederkompetanse, personlige egnethet, teologiske kompetanse, og kommunikasjonsevner. Kirkerådet vurderer det slik at Reinertsen på en god måte fyller de kravene som stilles til en biskop på alle disse fire feltene.

- En stor gave
Lederen i Agder og Telemark bispedømmeråd, Jan Olav Olsen, kommenterer tilsettingen av Stein Reinertsen slik:

- Agder og Telemark bispedømme har fått den biskopen vi har bedt om, og det er vi glade og takknemlige for. Vi hadde tre kompetente kandidater, og bispedømmet ville ha tatt imot hvem som helst av disse med tillit og begeistring. At vår favoritt nå er rettelig kalt, ser vi som en stor gave.

Stein Reinertsen ble ordinert i 1987 og har blant annet arbeidet som landssekretær Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, studentprest, forlagssjef (i Credo Forlag) og sokneprest i Farsund. Siden mars i år har han vært prost i Mandal prosti.

Stein Reinertsen har engasjert seg spesielt i hvordan fremmedspråklige kan bli integrere i menigheten. Kirken som møteplass for nye landsmenn er temaet for hans masterstudium.

Reinertsen har også erfaring som leder av det palliative temaet (lindrende enhet) ved Sørlandet sykehus avdeling Flekkefjord.

Dobbelt lyttende
I Reinertsens selvpresentasjon som kandidat til biskop i Agder og Telemark, skriver han blant annet:

- Jeg vil arbeide for gode relasjoner på alle plan. For meg handler kristen tro om en relasjon mellom Gud og meg. Slik bør kirken også være relasjonell i betydningen av at vi bygger gode relasjoner i alle de sammenhenger vi står i. Det gjelder i forhold til lokalsamfunnet og deres institusjoner, i forholdet mellom kirke og bedehus og til de kristne organisasjonene og til andre kirkesamfunn.

Han peker på evnen til å lytte som en av kirkens hovedutfordringer.

- Vi trenger å utvikle en dobbelt lyttende holdning: På den ene siden må vi lytte til den tiden vi lever i, til det som skjer i samfunnet og til menneskene. Vi må kjenne, elske og skape gode relasjoner til de vi møter. På den andre siden må vi lytte til Guds ord. Hva er det Gud vil si oss i dag? Kjennskapet må gå både «oppover» og «utover», skriver Stein Reinertsen.

Han uttrykker håp om at kirken må klare å stå samlet på tross av uenighet og store variasjoner:

- Uenighet er ofte stimulerende og kan bringe oss videre som enkeltmennesker og kirke, så lenge vi har en grunnleggende respekt for hverandre.


Kontaktpersoner:

Leder i Kirkerådet, Svein Arne Lindø
Tlf.: 97 64 65 00
E-post: svein.lindo@lyse.net

Kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, Trude Evenshaug
Tlf: 48 99 12 05
E-post: trude.evenshaug@kirken.no