Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til Januar - møter


Froland menighet og de kristelige organisasjonene ønsker velkommen til Januar - møter.

Møtene er  hver kveld kl. 19:00 i Froland Menighetssenter.

Leif Solheim og Sverre Leif Lien deltar alle kveldene.

 

Fredag 25. januar kl. 19:00

Sang av:  Kor for alle

Lørdag 26. januar kl. 19:00

Sang av:  Songe Frikirkes Menighetsmusikk

Søndag 27. januar kl. 19:00

Sang av:  Evangeliesenteret