Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Innsamlingsaksjon tirsdag 19. mars

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013

Hverdagshelter skaper håp

Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Det vil folk fra Froland Menighet gjøre noe med. 

19. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013 av stabelen. Da besøker konfirmanter fra Froland menighet alle husstander i Froland Kommune for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

- Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Men vi ser at det er håp. Hverdagshelter i fattige land går sammen med mennesker i Norge. Vi tror at vi sammen kan skape en positiv forandring. Derfor håper vi folk tar godt imot oss når vi kommer med bøssene. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden.

I fjor samlet konfirmantene i Froland Menighet inn 53 615,50 kroner.  Det var vi veldig fornøyd med, samtidig hadde det vært moro om vi klarte å samle inn enda mer i år.

Vann som gir liv

I Etiopia har en million etiopiere fått rent drikkevann og en bedre hverdag som resultat av Kirkens Nødhjelps vannprosjekter. Det er norske menigheter og lokalsamfunn som har gjort dette mulig. Grunntanken bak prosjektet er å sette lokale innbyggere i stand til både å borre brønnene selv og vedlikeholde dem. 

Til syvende og sist er det enkeltmenneskene som gjør dette mulig. Vi møter hverdagshelter fra hele verden som tar ansvar og forbedrer både sitt eget og andres liv. I denne aksjonen går vi sammen med mennesker over hele kloden for å gjøre verden litt bedre.