Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Kom å hør prosjektkoret

 prosjketkor

Palmesøndag
Palmesøndag er det søndagskolemesse på Menighetssenteret kl.11:00

Her vil prestestudenten vår. Magnus Hetland Vesteraas være liturg

Undervisning for voksne blir ved sokneprest Ravn Karsrud og ungdom får undevisning ved kateket Øystein Vaaje

Organisten vår, Ingrid Smith Pedersen vil lede prosjektkoret som synger under gudstjenesten.

Skjærtorsdag

Alders-og sykehjemmet kl.11:00

Froland kirke kl.19:00

Langfredag

Froland kirke kl.11:00

Påskedag

Froland kirke kl.11:00

2.påskedag

Mykland kirke kl.11:00

her deltar barnekoret og det blir kirkekaffe