Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Hvor går veien videre for Froland menighet?

Menighetsrådet inviterer til en åpen drøfting av visjon og målsettinger for menighetsarbeidet her i Froland.

NAMU-undersøkelsen i fjor pekte på behovet for klarere mål for virksomheten og dette ønsker vi å gjøre noe med.

Alle som er engasjert av lokal menighetsutvikling er invitert til å delta.

Særlig vil vi oppfordre de som er involvert i forskjellige tiltak på menighetssenteret om å bli med på seminaret.

Menighetsrådet ser det som avgjørende viktig at organisasjonene som vi samarbeider med kommer med sine synspunkter. De er derfor spesielt invitert

Vi møtes på Eikely kl. 10.00 og holder på til kl. 14.30. Det blir servert lunsj.

-Sokneprest Ravn Karsrud innleder med en bibeltime over temaet: ”Guds hensikt med sin menighet”

-Så vil staben presentere et organisasjonskart som beskriver det samlede menighetsarbeidet slik det i dag utfolder seg med de forskjellige aktører, samt noen av funnene fra NAMU– undersøkelsen

-Etter lunsj blir det gruppearbeid på visjons og målformuleringer.

-Til slutt samles vi til drøfting i plenum.

 

Håpet er at seminaret skal gi gode innspill både til menighetsrådets, stabens og organisasjonenes utviklingsarbeid.

 

Barnehagens ute og inneområder vil være disponible for et barnepassopplegg slik at også småbarnsforeldrene kan delta.

Påmelding innen 13.april til menighetskontoret.