Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Apostlenes hester


Faktisk så vil det skje en utvidelse allerede i gudstjenesten. 3 barn skal døpes inn som medlemmer i Kirken og det er ikke vanlig i Mykland på en sommersøndag. Det er Johannes Håland, Ragnhild Amalie Omland Øygarden og Kjersti Snøløs Topland.

Sokneprest Ravn Karsrud forretter og Terje Solheim står for musikken, Øyvind Mjaaland tar seg av kirketjeneroppgavene og Marie Louise Landsverk er klokker.

Prekenteksten handler altså om de 12 apostlene og står i Markus 3, 13-19

Artikkelbilde