Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Levende vann

 

. Det som virkelig får øynene hennes opp for hvilken spesiell mann hun snakker med er imidlertid en overnaturlig, profetisk kunnskap som Jesus besitter. Han vet, uten å kjenne henne fra før, at hun har levd et «utagerende» liv i forhold til menn. Og det kan han fortelle henne, med stor presisjon. Dette er kjernen i møtet mellom dem. Hun blir avslørt, men ikke på en dømmende måte. Han ser skyggesiden i livet hennes uten å ta avstand. Og dette merker hun. Selv om den ubehaglige sannheten er kommet fram så ser Jesus henne, han fortsetter dialogen og det må være den tryggheten og aksepten han utstråler som hun finner så fascinerende at hun bare MÅ løpe inn til landsbyen og fortelle om ham. «Han skulle vel ikke være Messias» den salvede, frelseren, kongen og profeten som folket hennes hadde ventet på i 1000 år?

Vi er mange med henne som tror det. Og vi tror at han lever og er tilgjengelig for oss den dag i dag. Han lærer oss å tale sant om livene våre og at møter oss med en aksept og en tilgivelse som legger grunnlaget for nye retninger i livene våre, ny glede og takknemlighet til Gud. Gå til kilden, til det levende vannet, til Guds Ord, Jesus Messias, så kan  du igjen bli kjent av Ham.