Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Fornuft og følelser

Alle seriøse kirkegjengere gjør leksa si før søndagens gudstjenesteArtikkelbilde

Gå inn på denne linken og studere tekstene

http://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster

Du vil da få mye mer ut av preika, salmene og hele gudstjenesten.

Be også gjerne for oss i gudstjenesteteamet og for alle som kommer til kirke på søndag

v.h. Ravn Karsrud

Sokneprest i froland