Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Hvor går Froland Menighet ?

Naturlig menighetsutvikling (NAMU) er et redskap som Froland menighet har benyttet seg av gjennom flere år. Det har blitt gjennomført to underøkelser som forteller om hva som er menigheten sterke og svake sider.  Menighetsrådet har oppnevnt ei gruppe på seks personer pluss en veileder som har arbeidet med resultatene av denne undersøkelsen. 

Dette har medført en åpen dag på Eikely i april hvor mange var med og samtalte  om hvilke ønsker de har for menigheten. Gruppen har jobbet med signalene fra denne samlingen og forsøker å formulere en enkel visjon som sier noe om hva vi ønsker å være og hvilken vei vi ønsker og bevege oss.

Vi har også hatt temaet oppe på en kveldskafe i september. Denne kvelden går vi litt mer i dybden. Her vil du utfordres til å tenke på hvilke kvaliteter og verdier som bør kjennetegne menigheten og ikke hvilke atkiviteter vi skal drive med /få igang.

Velkommen til en spennende kveld.