Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Da jeg trengte en neste..


Kjære kyrkjelyd

Fortellingen i Lukas 10 er et ikon blant bibelfortellingene. Kan den provosere slik den gjorde da Jesus fortalte den? Hvem er våre samaritanere? Hvem ligger i grøfta? Hvem går forbi og har dårlig tid? Det blir no å ta fatt på til søndag. Voksenundervisningen legger opp til økt bibelkunnskap og bibelbegeistring. Vi håper og ber om at det slår til.

v.h. soknepresten