Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Gledelig jul!


Prekenteksten er fra Johannesprologen. http://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster

Men hva med dette ORDET? Er det skaperordet ? Er det bibelordet? Er det et tittel på Jesus? Eller er det et ord til oss?

Og hva betyr det at ORDET også er det sanne LYS? Koret synger det på sin måte i "You are the Light"