Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Hva gir vi ungdommen?

 Hva gir vi ungdommen?

Velkommen til idemyldring

Froland Menighetssenter

Mandag 27. januar kl. 19:30

 Program for kvelden.

  • Velkomst
  • Litt om reformens innhold og hva vi har i Froland
  •  Idemyldring
  • Plenumsamtale
  • Avslutning

Bakgrunn for trosopplæringsreformen

Frem til siste delen av 1900-tallet var skolen en viktig arena for kirkens dåps-

Opplæring. Dagens RLE-fag gir elevene kunnskap om kristendom og andre

Religioner, men ikke opplæring til tro og religiøs praksis. Dette er en del av

Grunnene til at Stortinget i 2003 vedtok trosopplæringsreformen, som er den

Største reformen i den norske kirke siden konfirmasjonen ble innført i 1736.

Reformen har til hensikt å tilby årlige breddetiltak for døpte i alderen 0-18 år,

Uansett funksjonsevne. I disse dager arbeides det med å innføre reformen i alle

kirker i landet. Dette skal være et supplement til det arbeidet menighetene allerede

driver.

Trosopplæringsreformen skal bidra til en systematisk og sammenhengende

Trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud,

bidrar til livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i

kirke og samfunnsliv.

I Froland

Her i Froland er en komite bestående av Bente Bråthen, Karin Fjærbu, Camilla

Sørensen, Hermund Alne, Per Ove Solheim og Øystein Vaaje i starten av

arbeidet med å utforme denne planen lokalt.

Vi har valgt starte med å lage gode trosopplæringstiltak for de som er i alderen

13-18 år.

I den forbindelse ønsker vi mange innspill og gode ideer. Kanskje har du noen

tanker og ideer som er nyttige i det videre arbeidet? Derfor inviterer vi deg

til idemyldring på menighetssenteret mandag 27. januar. Det er et åpnet møte så

be gjerne med deg flere som bryr seg om ungdommen vår. Se gjerne eksempler fra

andre menigheter på www.storstavalt.no

Håper vi sees til mandag!

Mvh

Komiteen