Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Cantabile i Froland kirke


 

Prekenteksten er fra Joh 6, 63-69 og omhandler "Peters bekjennelse"

Jesus sier:  Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

 Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham.  Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.»  Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham.  Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?»  Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,  og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»

 

Mer om koret Cantabile på www.cantabile.no