Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Temapreken om ekteskapet


Jeg vil i disse undervisningene ikke fokusere så mye på det aktuelle blibelstoffet som på anvendelsen av det i en samfunnsmoralsk kontekst. Fornuftsargumenter må til hvis det sekulære samfunnet skal forstå de troendes anliggender. Jeg tenker også at kristne trenger å reflektere over sine argumenter for å stå tryggere i debatten. Det er også behov for å ta inn ny kunnskap. Og finne en god måte å snakke om tingene på.

Dette sakskomplekset er sensitivt. Det handler om folks intime liv, sårbart og komplisert. Det handler også om dype tradisjoner og lange linjer og intuisjoner på hva som er rett og galt. Vi trenger å snakke om det. På en respektfull måte. Og med utgangspunkt i at dette er det det lov å ha forskjellige meninger om. Mange vet ikke hva de mener. La oss gå frimodig inn i dette vanskelige feltet som bare for en generasjon siden var preget av det  ukompliserte og selvsagte. 

Sett herrestafetten på opptak og kom til Menighetssenteret på søndag, hvis du syns dette er viktige saker for en kristen menighet !