Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Stilling ledig


 MENIGHETSPEDAGOG-/UNGDOMSARBEIDER I FROLAND

Froland menighet og Froland Normisjon leter etter deg som liker å jobbe med trosopplæring og ungdomsarbeid og har ledig inntil 100% stilling

froland%20banner11.jpg
         Froland Menighetssenter                   Froland kirke                   Mykland kirke

 

 

 

 

 

Froland kommune har ca 5500 innbyggere og er nabokommune til Arendal. Kommunesentrum er Osedalen som ligger 12 km fra Arendal. Froland har et sokn og to kirker. Froland menighetssenter benyttes som soknets tredje gudstjenestested.

Som ansatt vil du bli en del av staben ved menighetskontoret sammen med kirkeverge, sokneprest, kateket, organist og sekretær/kirketjener. Menigheten har stor aktivitet med omfattende frivillig arbeid hvor de frivillige organisasjonene står sterkt.

uk tur 2011 2.jpg sommertur.jpg lv 123.jpg 120.jpg
       

 

 

 

 

Menighetspedagog-/ungdomsabeider må kunne

 • planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak for barn og unge
 • trene ledere i barne og ungdomsarbeidet samt støtte og veilede styrene
 • rekruttere frivillige medarbeidere
 • stimulere til sang, musikk, sports og hobbyaktiviteter
 • oppmuntre og legge til rette for at barn og unge deltar aktivt i gudstjenester, møter, leirer og lignende i og utenfor bygda
 • ha fleksibel arbeidstid - kvelds og helgearbeid må påregnes
  35837_440109016354_470838_n.jpg  i say l.jpg 27707_385541416500_3573173_n.jpg  16 mai 1a.jpg
       

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet
 • Søkere med bibelskole eller tilsvarende, eller relevant erfaring vil også komme i betraktning.

 Personlig egnethet vektlegges. Vi er på jakt etter deg som:

 • kan fomidle en klar og tydelig tro på Jesus Kristus
 • kan være en rollemodell for barn og unge
 • er selvstendig,  men trives med å arbeide i team sammen med ansatte og frivillige
 • er strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • er kontaktskapende og kreativ
 • er medlem i  Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn
 • kan identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb med mange kjekke ungdommer og voksne
 • et kontorfelleskap med en dyktig og engasjert menighetsstab med god faglig bredde
 • gode lønnsvilkår relatert til utdanning og praksis

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte:

Kirkeverge Karl Otto Bråthen, telefon 950 64 834  / 372 35 520

Søknad med cv og attester sendes til Froland menighet, Frolandsveien 995, 4820 Froland, eller e-post: karl.otto.braathen@agderkirken.no innen 15. mars 2014