Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Årsmøte for Froland Menighetssenter

Til behandling foreligger:

  1. Valg av to avtalepartnere til å underskrive protokollen
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  3. Godkjennelse  av årsmelding og årsregnskap 2013
  4. Godkjennelse av budsjett 2014
  5. Godkjennelse  styre

Vedlegg:

Årsmeldding 2013 last ned  Årsregnskap 2013 last ned   Budsjett 2014 last ned