Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Ekteskapet - del 2


Tekstene vi skal jobbe med er de klassiske (fra vigselsliturgien)

1. Mos 1, 27-28

Matt 19, 4-6

Høysangen 8, 6-7

Filipperne 4, 4-8

Kolosserne 3, 12-14