Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Sommertid på Menighetskontoret

Fra 23. juni til 13. juli er Kirketjener / menighetssekretær Else Marie Treldal å treffe på jobb og på telefon  37 23 55 21 /48 99 44 36

Fra og med 14. juli er kirkeverge Karl Otto Bråthen på jobb og kan treffes på telefon  37 23 55 20 /95 06 48 34

De vil ha oversikt over når de andre har ferie og når de er tilbake på jobb. De andre ansatte sjekker mail og tekstmelding sporadisk i feriene.

sommer 1.jpg

Vi ønsker alle en god sommer og minner om at i kirken er det gudstjenester også om sommeren!

Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår.