Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Småbarnssangen torsdag 9. oktober

 

SMÅBARNSSANG I FROLAND

høst 2014

Torsdager kl 11-13 på Froland Menighetssenter (ungdomsrommet)
•Sangstund for barn fra 0 – 3 år og mor/far
•Samlingen begynner med en sang- og leksamling, og deretter spiser vi nistepakka

      vår sammen. Kaffe, te, juice og melk blir servert.

Datoer høst 2014: 18. sept, 25. sept, 9. okt, 16. okt, 30. okt, 13. nov, 27. nov, 11. des
 

Kontaktperson: Geir Bjørknes Grande

Menighetspedagog/ungdomsarbeider Froland Menighet

Mobil: 982 20 357    E-post: geir.b.grande@agderkirken.no

Nettside: www.froland.kirken.no

Facebookgruppe: «Småbarnssang i Froland»