Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

To kirker i samme båt

Takk til Ole Tom Tjuslia som utrettelig har utfordret oss til å delta i kulturuka med det som vi er gode på som kristne menigheter. Det gir oss anledning til å markere enheten oss i mellom og inspirere hverandre til tjensten for Gud og medmennesker. Vi ønsker også å gi et håndslag til de mellom oss som har strevd og strever psykisk og samler inn en gave til "Treff 28". Båndene mellom Froland Menighet (av den norske kirke) og Misjonskirken er mange og gode gjennom flere generasjoner og vi ønsker å velsigne den felles tjenesten og oppdraget vi har fra Gud her i Froland og i den vide verden.