Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Guds fulle rustning

Og nattverdsmåltidet har og med beredskap å gjera. Kom til den kvitmåla kyrkja! Gode nynorske salmer og den gamle nynorske liturgien. Ein bærekraftig tradisjon for ei ny tid!

Ravn preiker, Knut Bygland spelar og Klokkar Oveland les oss teksten.

Velkommen i Jesu namn !