Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Stiftelsesmøte for fremtiden

 DU INVITERES MED DETTE TIL STIFTELSESMØTE FOR «VI PÅ SENTERET»

16. MARS 2015 KL 20.00 FROLAND MENIGHETSSENTER

Eierorganisasjonene på menighetssenteret ønsker et betydelig tettere samarbeid enn vi har i dag. Det planlegges å opprette et eget lederskap for den åndelige og programmessige virksomheten på menighetssenteret. Arbeidsgruppa som har laget forslag til grunnlagsdokument har valgt å kalle dette samarbeidet «Vi på senteret». På møtet 16. mars ønsker vi å invitere alle som føler tilhørighet til senteret til å være tilhørere til prosessen hvor grunnlagsdokumentet vedtas. Det blir musikalske innslag fra egne rekker, og Tor Svein Langås vil reflektere rundt prosessen.

VELKOMMEN TIL EN HISTORISK KVELD!