Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Temamøte 17. januar

Temamøtet er blir 17. januar i stedet for 10. januar som annonsert i menighetsbladet

Froland Menighetssenter

Søndag 17. januar kl. 19:30

Tema:  STØRST AV ALT

      GUD GIR – VI DELER

-          Presentasjon av  ny trosopplæringsplan Den kan lastes ned her

-          Samtale

-          Sang/musikkinnslag

-          Enkel bevertning

-          Trosopplæringskomiteen bidrar

Alle er hjertelig velkomne!!