Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkomstfest for nye flyktninger

Alle er velkommen til velkomstfest
FOR NYE FLYKTNINGER OG TILFLYTTERE
onsdag 5. oktober kl 17.00
 på Froland menighetsenter 
 
• Velkomsthilsen ved ordfører Ove Gundersen
- Matservering og fellesskap
- Sang og musikk av Ove Støylen m.fl
 • Presentasjon av Froland med bilder
-  orientering om språkkafe  og flyktning venn 
 
Flyktningetjenesten  Froland        Internasjonal kafe