Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Gjør som Jesus søk til Guds hus

Prekentekst Lukas 2, 40-52

40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. 41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. 44 De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. 48 Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50 Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem.
   
51 Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. 52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.

Lesetekst Jesaja 49, 1-7

1 Hør på meg,  dere kyster,
          lytt, dere folk  fra det fjerne!
           Herren kalte meg  før jeg ble født,
          fra jeg var i mors liv,  har han husket mitt navn.
          
   
2 Han gjorde min munn  til et kvast sverd,
          i skyggen av sin hånd  skjulte han meg.
          Han gjorde meg  til en spiss pil,
          i sitt kogger  gjemte han meg.
          
   
3 Han sa til meg:
          «Du er min tjener,  Israel,
          på deg vil jeg vise  min herlighet.»
          
   
4 Men jeg sa:
          «Forgjeves har jeg slitt,
          all min kraft  har jeg brukt
          på tomhet og vind.
          Min rett er likevel  hos  Herren,
          min lønn er  hos min Gud.»
          
   
5 «Og nå»,  sier  Herren,
          som fra jeg var  i mors liv
          har formet meg  til sin tjener
          for å føre Jakob  tilbake til ham
          så Israel kan samles  hos ham
          – jeg er æret  i  Herrens øyne,
          min Gud er min styrke –
          
   
6 han sier:
          «Det er for lite  at du er min tjener
          som skal gjenreise  Jakobs stammer
          og føre de bevarte  av Israel tilbake.
          Jeg gjør deg til lys  for folkeslag
          så min frelse kan nå  til jordens ende.»
 
          
   
7 Så sier  Herren,  Den hellige,
          som løser Israel ut,
          til ham som er foraktet,  forkastet av folkeslag,
          slave under herskere:
          Konger skal se  og reise seg,
          fyrster skal se  og kaste seg ned,
          for  Herren er trofast,  Israels Hellige.
          Han har valgt deg ut.

Lesetekst Paulus brev til Romerene kapittel 15 vers 4-6

4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. 5 Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. 6 Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.