Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Årsmøte Froland Normisjon

Kjære venner og medlemmer av Froland Normisjon!

Godt nytt år.    Shalom aleichem.   Hebraisk uttrykk som betyr - fred være med dere.   Shalom er en fred som gjenoppretter forholdet mellom Gud og mennesker.   Det er en velsignelse og en nåde som Gud gir og som omfatter alle sider av livet - for det Gud gir er fullkommet.     

Paulus skriver i sitt brev til Filipenserne;  Vær ikke bekymret for noe.  Men legg alt dere har på hjertet fram for Gud,  be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter i JESUS KRISTUS.

Et nytt år ligger foran oss.  Mange ting kan bekymre oss.  Likevel trenger vi ikke å starte året med angst og motløshet.  Vi har en Far som passer på oss - som har all makt i himmel og på jord - som vil gi oss sin fred -sin velsignelse.

Og alt dette kan vi få del i - av bare nåde - det er grunn til lovsang.

Froland Normisjon har ikke egne møter/arrangement siste år da virksomheten går inn i helheten på menighetssenteret.    Siste år har Froland Normisjon også overført ansvaret for givertjenesten for barne og ungdomsarbeideren til Menighetssenteret.  Senior arbeidet  og andre gruppene videreføres gjennom menighetssenteret.  Siste år har representanter fra Froland Normisjon møtt i styret for Eikely.

Også i år vil vi få ønske velkommen til årsmøte i Froland Normisjon på  Menighetssenteret mandag. 22. januar kl 19.00.   Andakt ved Øystein Dalsmo.

På årsmøte blir det:

Valg av kontaktpersoner - kasserer - revisor - representant til menighetssenteret driftsstyre

Orientering fra arbeidet i de ulike grupper

Samtale om våre erfaringen med samarbeidet av virksomheten på menighetssenteret.

Kaffe og kake.

Froland Normisjon håper du fortsetter som medlem.  Vi er en av organisasjonene som har bruksrett på menighetssenteret og har representasjonsrett etter antall medlemmer i Normisjons regions årsmøte/generalforsamling.

OBS.  Du må i tillegg betale medlemskontingent til menighetssenteret om du skal ha stemmerett på menighetssenteret representantskapsmøte 5. mars.

Hilsen Froland Normisjon

Medlemskontingent   2018 kr 100,-

Gave

 

 

 

 

 

 

 

Froland Normisjon

v/Gunhild Fidje

Gullknappveien 261

 

4820  Froland

 

 

                   2904.20.11353