Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Temamøte om Islam

 Levi Geir Eidhamar er dosent i religionsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han har tidligere vært innvandrerprest i Oslo. De siste 15 årene har han tilbrakt hvert vårsemester i Sørøst-Asia hvor han har ansvar for et studium for 30 studenter fra UiA. Han har skrevet doktoravhandling om unge muslimer i Norge. 

Han har skrevet mange bøker og har stor kunnskap om Islam.