Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Løftene Kan ikke svikte!

LØFTENE KAN IKKE SVIKTE !Nei, de står evig fast ! Abraham og Sara. Under stjernene. Drømmen om Isak. Et løfte som ikke kan rokkes. Hva med oss? Kan vi la Gud styrke oss i troen på hans løfte ? Løftet om velsignelse. Søndag 10.juni 2018. på Froland menighetssenter. 3-4000 år etter Abraham.