Bamble kikelige fellesråd

Frivillige organisasjoner

 

Søndagsskolen

sndags~1.jpg

Søndagsskolen drives av frivillige, og foreningen er tilsluttet Aust-Agder krets av Søndagsskolen, Norge.

Hver enkelt søndagsskole har aktivitet i bedehus/grendehus på søndag formiddag etter en plan, som oftest hver 14.dag.

Søndagskolens visjon er «Jesus til barna» Søndagsskolen skal styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord og sammen med dem bygge et kristent felleskap. Virksomheten skal skje i troskap med Bibelen som er Guds ord, og den Evangelisk-Lutherske bekjennelse. Vi skal hjelpe barna til nærmere kjennskap til den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.

Søndagskolene i Froland er på: Froland Menighetssenter

                                              Bøylestad lokalet

                                              Hurv bedehus

 

Normisjon
normisjon.jpg

Froland Normisjon

”Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.”

Froland Normisjon har virket i bygda vår siden 1873. Vi har vært nært knyttet til bedehusene rundt om i de mange kretsene. I 2001 ble Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen slått sammen, og dermed ble også misjon i andre land en viktig del av arbeidet. Normisjon i Agder eier og driver Eikely. Det var sentrale personer i Froland Indremisjon som ledet byggingen av Eikely, som ble innviet i 1954. Normisjon er en av samarbeidspartene på Froland Menighetssenter. Etter hvert er virksomheten mer og mer flyttet fra kretsene og inn til Senteret. Vi er sterkt engasjert i barne- og ungdomsarbeidet, driver” Internasjonal kafe” og seniorarbeid med bl.a. de populære mandagsturene. Froland Normisjon samarbeider med Froland Menighet om barne- og ungdomsarbeider-stillingen og har ansvaret for givertjenesten til denne. Froland Normisjon holder hvert år en populær vintermesse, der inntekten går til barne- og ungdomsarbeid lokalt og til Normisjons øvrige arbeid. Normisjons visjon er: ”Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.”

www.normisjon.no

Det Norske Misjonsselskap

nms.jpg

Det norske misjonsselskap

NMS har en lang historie, er Norges eldste misjonsorganisasjon og ble etablert i 1842 i Stavanger. NMS består av foreninger, grupper og enkeltpersoner og er en selvstendig organisasjon innenfor Den Norske Kirke. NMS arbeider foruten i Norge også i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa. Vi har ca 70 misjonærer og ettåringer plassert i de ulike land. Arbeidet formidles gjennom tre grupper av prosjekter Budskap, Bistand og Bygging.

Budskaps – prosjektene omfatter evangelisering og menighetsbyggende arbeid. Bistand – prosjektene er humanitær bistand som skal gi mennesker en bedre praktisk hverdag. Bygging – prosjektene har fokus på menneskerettigheter og bidra til å bygge opp selvstendige og livskraftige kirker og organisasjoner.

I Froland startet NMS sitt arbeid i 1863 og er altså over 150 år gammel. Arbeidet vårt består i dag av månedlige misjonsmøter hvor vi driver aktuell informasjon om virksomheten til NMS i de ulike land, og søker å skape og vedlikeholde et varmt engasjement for det misjonsarbeidet som NMS driver rundt omkring.

Norsk Luthersk Misjonssamband

nlm.jpg

Norsk Luthersk Misjonssamband

– en kort presentasjon av hvem vi er

 NLM, Norsk Luthersk Misjonssamband, bare Misjonssambandet eller «Sambandet» – kjært barn har mange navn, sies det – ble stiftet helt tilbake i 1891. Stedet var Bergen. En del ungdommer var grepet av følgende fakta: 12 millioner kinesere dør hvert år uten å ha hørt om Jesus. Det ble starten på organisasjonen som i dag er kjent som NLM.

NLM er en fri og selvstendig organisasjon på luthersk grunn. Vi er særlig opptatt av misjon og har ca 150 utsendinger i mange ulike land, på tre kontinenter. Disse utsendingene skal særlig formidle budskapet om Jesus Kristus, men arbeidet går hånd i hånd med ulike former for hjelpetiltak innenfor jordbruk, helse, undervisning og annet.

Også i Norge driver Misjonssambandet et variert arbeid. Vi har omkring 2500 foreninger og forsamlinger organisert i 7 regioner. Froland hører til Region Sør. Sambandet driver også mange skoler alene, eller sammen med andre, – nesten 30 skoler fra grunnskolenivå og opp til høyskolenivå. Og så driver vi barnehager, leirsteder, og vi har nærmiljøsenter flere steder.

Mottoet til Norsk Luthersk Misjonssamband er «Verden for Kristus». Det er inspirert av Jesu egen misjonsbefaling slik vi finner den i Matt. 28: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler». Og selv om organisasjonen vår er mer enn 100 år gammel, er fortsatt ønsket om å vinne verden for Kristus, det som driver oss og det som holder oss sammen.

www.nlm.no