Bamble kikelige fellesråd

Gudstjeneste

Velkommen i vårt fellesskap.
Froland menighet har følgende målformulering:  

"Vi vil gjøre alle døpte en trygg tro på Jesus kristus"


Kristent fellesskap handler om å samles til gudstjenester, møter, smågrupper og andre samlinger om Guds Ord. Det er ønskelig at alle medlemmer i Den norske kirke finner sin plass i et kristent fellesskap. 

 - Mange finner styrke i å samles til kristne møter lokalt eller på søndagsmøtene på Menighetssenteret. Se programmet på www.frolandmenighetssenter.no
 - Storsamlingen er gudstjenesten på søndag. Der hører alle døpte hjemme for å hente nye krefter til resten av uka. I aktivitetskalenderen kan du se hvor gudstjenestene holdes: Froland kirke, Froland menighetssenter og Mykland kyrkje

kirkerommet.jpg