Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

 

 

Forsangertjenesten i Froland kirke.

dscf26771.jpg For å styrke menighetssangen har vi kommet i gang med forsangertjeneste i Froland kirke.

Ved de fleste gudstjenestenehar vi en forsangergruppe på fem-seks personer. Disse er med på å lede menighetssangen fra galleriet sammen med organisten på orgel. 15-16 personer er med i denne tjenesten. Noen er med ganske ofte, andre en til to ganger i semesteret. Dette velger en selv. Praktisk består oppgaven i å møte opp kl. 09.45 i kirken. Da blir det forberedelse og øvelse fram til ca. kl.10.30. Etter en pause m/kaffe.. er forsangerne klar til første salme når gudstjenesten begynner kl.11.00.

 

 

  Ved enkelte gudstjenester har vi en forsangergruppe foran i kirken. Disse leder da sangen sammen med piano og evt. band.

I familiegudstjenestene har vi hatt med en gruppe barn/ungdom som forsangere.
Ellers har de forskjellige korene forsangertjeneste når de deltar ved gudstjenestene.
Ta kontakt med organisten dersom du har spørsmål eller ønsker å være med i en slik forsangertjeneste.

Orgarnist Ingrid Smith Pedersen  mobil nr.936 76 105

 


Litt mer om ledelsen av sangen og musikken som alltid har hatt stor plass i Guds menighet. 
Bibelsk basis.
“Kenanja, den øverste av de levittiske sangerne, skulle lede sangen; for han forstod seg på det.” (1. Krøn. 15.22) Da David innsatte levittene i lovsangstjenesten, ba han en mektig bønn. (1. Krøn 16, 8-36) “Før oss sammen og berg oss fra folkeslagene så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg!”  I Det gamle testamente. Lovsangstjenesten var innsatt av Gud, ordnet av mennesker og ivaretatt av mennesker med gaver og utrustning. Hørte hjemme i gudstjenestefeiringen - i vid forstand.  Bibelen beskriver ledelse av sangen når Guds folk samles til gudstjeneste, og dette er verdifullt, nødvendig og berikende for menighetens liv. “..sønn av Asaf, sangmesteren som stemte i lovsangen når de bad..” (Neh. 11,17)  I Det nye testamente. Den kristne sangen har 2 adresser til medmennesker og til Gud. (Kol. 3.16.), "La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så der med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte." Tett sammenvevet med menighetens oppbyggelse (Ef. 5,18-19) og nådegaver (1. Kor.14,26).
Hva betyr dette for oss?
Noen må lede. Før var det kirkesangeren (klokkeren), men etter hvert så ble det orgelet. Denne utviklingen er egentlig krevende for menigheten. (Hvem begynner? Synger jeg for sterkt? Tør jeg kaste meg utpå?) Derfor er det viktig med noen som har ansvaret for å lede. Særlig viktig er dette når det er ukjente/nye sanger og mange tilstede som ikke er så vante til å gå i kirken.  Forsangerne kan være med å lede, stemme i, inspirere og vise vei.