Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Velkommen som medarbeider. I Froland menighet har vi mange tjenestegrupper tilknyttet gudstjenesten og annet menighetsarbeid.
Vi har følgende tjenestegrupper tilknyttet gudstjenesten:

froland kirke.jpg        - klokkertjeneste på dugnad Les mer
- kirkeverter
Les mer
- forsangertjeneste Les mer
- musiker Les mer

Vi har følgende tjenestegrupper tilknyttet annet menighetsarbeid:

  - trosopplæringskomite Les mer
- diakoniutvalg Les mer
- besøkstjeneste Les mer
- sorggruppe Les mer

Hvis noen har lyst til å være med i noen av disse tjenestene, kan de ringe Froland menighetskontor, 37 23 55 20.