Bamble kikelige fellesråd

Menighetslivet

Froland Menighet – Den Norske Kirke

Froland menighet ligger under Den Norske Kirke (DNK), og arbeidet til menigheten går over fire kirkebygninger. Arbeidet er mangfoldig, med Gudstjenesten som hovedsamlingen. Menigheten står ellers for dåp, konfirmasjoner, vigsel og begravelse.

Den offisielle tilknytningen til DNK ivaretas av Prestetjenesten (soknepresten) og Menighetsrådet. Staben på Menighetskontoret i Osedalen består, i tillegg til soknepresten , av kirkeverge, menighetssekretær, kateket, trosopplærer og organist. Menighetsrådet velges for 4 år av gangen og har et eget virksomhetsansvar og ansvar for å legge og følge opp planer for trosopplæring, gudstjenestearbeid, diakoni mm.

Samarbeidserklæringen sier i pkt. 6g « Lederskapet (på Menighetssenteret) og menighetsrådet samordner i størst mulig grad sin virksomhet, sine planer og ressurser.»

«Vår visjon er å gi alle døpte en trygg tro på Jesus Kristus»

Froland menighet har kontorer i Osedalen sentrum og kan kontaktes på tlf. 37235520, eller du kan sende en e-post til kirkeverge Karl Otto Bråthen – karl.otto.braathen@agderkirken.no

Du kan finne kontaktlister, gudstjenestelister og lese mer om Froland menighet på:

www.froland.kirken.no, eller på Facebook