Bamble kikelige fellesråd

Kirkene

Froland menighetssenter har egen hjemmeside trykk på linken under.

http://www.frolandmenighetssenter.no/

 

tegning menighetssenteret.jpg

Froland Menighetssenter skal være et felles kraftsenter for det kristne arbeidet i alle virksomhetene med tilknytning til vår lokale menighet. 
Bygget eies av Froland menighet, men ansvaret for driften deles mellom flere parter som har inngått avtale om dette.  Dette er i tillegg til menighetsrådet, de lokale foreningene til Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Misjonsselskapet, samt unge Kristne og Froland Søndagsskoleforening.
Avtalepartene  bygget på 1980-tallet Ungdomssenteret og ble enige om å gå sammen om bygging av nytt og større bygg i 2005.
Det nye bygget på ca 1000m2 sto ferdig på våren 2007.

  • Informasjonsavisa "I Froland" for Menighetssenteret kan lastes ned her.