Bamble kikelige fellesråd

Konfirmasjon

Det har vært en hektisk og god start for årets konfirmanter. Lørdag var det bli-kjentsamling på Eikely, Frolandshallen og Ungdommsenteret. Søndag ble de presentert i kirken.

 På Eikely ble de delt inn i seks grupper som måtte igjennom ulike poster. Freesbee-kasting, gå på idealtid, quiz m.m.. Her var det fullt engasjement hele tiden.   Så ble det pizza før de ble kjørt til Frolandhallen. Her sto KRIK (kristen idrettskontakt) for et flott opplegg som aktiviserte de fleste.
Etter et par timer i hallen var det ungdomsmøte på Ungdomssenteret. Her var det sang, tale og litt humor. De siste gikk hjem litt over kl. 23. Etter en god og innholdsrik ettermiddag/kveld.
Søndag formiddag var det tid for kirkebesøk der alle konfirmantene fikk hver sin Bibel og ble presentert for meningheten. I år er det 54 konfirmanter som har meldt seg på til konfirmantforberedelse i Froland.
En gruppe av fjorårets konfirmanter var med som forsangere og gitarist. De var med på å lage en fin ramme rundt gudstjenesten.
Se bilder fra helgen under.