Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste


Gudstjenesteutvalg
Gudstjenesteutvalget planlegger og evaluerer gudstjenestene.

Gudstjenesteutvalget er for tiden ikke i funksjon.