Bamble kikelige fellesråd

Konfirmasjon

Hei

Vedlagt følger et informasjonsskriv og oppsett for husgruppene konfirmantene i oktober.

last ned Infobrev her og hugruppeoppsett her