Bamble kikelige fellesråd

Konfirmasjon

I nydelig måneskinn og med fakler i hånden la konfirmantene i vei innover i skogen. Det var tid for juleavslutning.

 De siste årene har konfirmantene hatt  juleavslutning på heia. I år ble denne lagt til Lavoen på Eikely, men en tur til skogs måtte de alle.

De går gruppevis inn i skogen og  på fem ulike poster leser de noen skriftsteder fra Bibelen. Alle postene har en kollonne med et skriftsted fra Det Gamle Testamentet, hvor det står en profeti om Jesus. De har også en kolonne hvor det er et skriftsted fra Det Nye Testamentet som viser oppfyllelsen av profetien.

 

 

Etter denne Bibelvandringen var det tid for en liten andakt. I tilknytning til denne kom konfirmantene med mange gode og interessante spørsmål som det ble samtalt litt om.

Men uten mat og drikke duger helten ikke, heter det. Derfor var det lagt opp til lang pause med grilling. Pølse, julebrus og pepperkaker sto på menyen.

Kvelden ble avsluttet med en quiz som tydet på at konfirmantene har fulgt godt med i undervisningen.