Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Kirkeverter.

Før gudstjenesten står kirkevertene ved inngangsdøra inne i kirkerommet og tar imot folk, deler ut salmebøker eller sangark, og hjelper folk til rette. Under gudstjenesten tenner en kirkevert lys i lysgloben når et dåpsbarn presenteres for menigheten, eller når menigheten reiser seg og minnes en som det har vært begravelse for siden menigheten sist var samlet. Kirkevertene sender rundt offerposene når menighetens takkoffer samles inn i kirkebenkene, og teller opp pengene etter gudstjenesten. Under nattverden hjelper kirkevertene til med sette fram nye og bære ut brukte nattverdbeger. Etter de fleste gudstjenester er det en enkel kirkekaffe som stelles i stand av kirkevertene. Kirkevertene har tjeneste en måned om gangen omtrent en gang per år.