Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Klokkertjeneste på dugnad.

Fra første halvdel av 1980-tallet har et team av frivillige medarbeidere gjort klokkertjeneste i Froland kirke på dugnad. Lønnsmidlene disponeres av Froland menighetsråd, og har i årenes løp gått til forskjellige former for barne- og ungdomsarbeid.
Klokkerens arbeid består i å henge opp salmenummer og ellers bistå presten med praktiske gjøremål før gudstjenesten. Under gudstjenesten leser klokkeren bibeltekstene og kunngjøringene, og legger praktiske ting til rette under f eks dåpshandlingen og under nattverden. Etter gudstjenesten er klokkeren med og teller opp offergaven og fører i kirkens dagbok det som skal registreres: Antall fremmøtte, døpte, nattverdgjester osv.

I Froland kirke og Froland Menighetssenter er disse med i den frivillige klokkertjenesten.

Øystein Dalsmo, Marie Louise Landsverk, Kristin Solheim og Hanna Otto Treldal

I Mykland er Ingrid Oveland og Gunnar Ravnåsen  med i denne tjenesten.