Bamble kikelige fellesråd

Konfirmasjon


Det var høy lyd og god stemning under Låverocken på Hersel tirsdag kveld.

Skjærgårds music & mission-festival har to grupper som er på turnè i vårt bispedømme denne måneden. Det er hip-hop gruppen P.I.T og rockegruppen Teil. De ønsker å besøke konfirmantene i de ulike menighetene i løpet av året. 
Tirsdag kveld var de kommet til Froland og for første gang måtte de spille på en låve. Det var som de selv sa "megakult". De skrøt videre av konfirmantene som gav så god respons. Under konserten hadde Øyvind fra P.I.T. et sterkt vitnesbyrd om hvordan Jesus var blitt "helten" i livet hans. Han fortalte om hvor godt det var å gå fra et liv i løgn, dop og biltyverier til å få lov til å leve et åpent og ærlig liv med Jesus.
Kirkens nødhjelp hadde også et innslag der de fortalte om hvor lite som skal til for å gjøre en stor forskjell for verdens fattigste. Denne gangen var fokuset på bekjempelse av barnesoldater. Dette er også temaet for årets fasteaksjon i april. Konfirmantene ble motivert og utfordret til å få med seg noen på denne aksjonen 4. april 2006.
Det var en fin kveld som var obligatorisk for årets konfirmanter, men hvor også noen av fjorårets konfirmanter dukket opp. De hadde fått en egen innbydelse til konserten.
I tillegg var Unge Kristne med på å sette et fint preg på kvelden.