Bamble kikelige fellesråd

Aktuelle linker

I Froland menighet har vi flere livsnære grupper. Det er grupper på 5-12 personer som samles regelmessig. På gruppene snakker vi om livet og troen. Her er det rom for tvil, spørmål og ikke minst det å dele gleder og sorger i den enkeltes hverdag. Gruppene har tashetsplikt på den måten at det som sies og deles i gruppen forblir der.

Vi har nå ti ulike grupper i mengigheten. Senest starte vi opp en på dagtid september 2018.

Har du lyst til å være med i en slik gruppe ta kontakt med: Diakon Else Marie Treldal (tlf .489 94 436) eller Kateket Øystein Vaaje (tlf.959 25 487)