Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

MENIGHETSRÅD

Menigheten ledes av menighetsrådet som består av:

Målfrid Viksnes leder
Øystein Dalsmo nestleder
Sigbjørn Haslemo  
Marit Skutlaberg  
Øyvind Heldal  
Ingrid Oveland  
Karol Otto Bråthen Sekretær
Ravn Karsrud Prest
Grethe Reiersølmoen Varamann
Inger Søisdal Varamann
   

ARBEIDSUTVALG

Menighetsrådet har også et arbeidsutvalg AU som forbereder saker til menighesråd. Det består av:

Målfrid Viksene leder
Øystein Dalsmo Nestleder
Øyvind Heldal  
Karl Otto Bråthen Sekretær
   

FELLESRÅD

Fellesrådet er de som har det overodnede ansvar for personal, byggninger, kirkegårder og økonomi. fellesrådet består av:

Øystein Dalsmo leder
Sigbjørn Haslemo  
Siw Haslemo  Kommunal representant
Karl Otto Bråthen Sekretær
 Ravn Karsrud  Sokneprest