Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Musikere.

Vi har behov for mange frivillige musikere til tjenester i det kirkemusikalske arbeidet. Det kan være at du spiller et instrument som du vil delta med i en gudstjeneste eller et annet av menighetens arrangement. Dersom du gjerne vil være med å bidra med noe, ta kontakt med organist Ingrid Smith Pedersen mobil.nr. 936 76 105