Bamble kikelige fellesråd

Aktuelle linker

Anbefalte og nyttige lenker

Bibelen
 - http://www.bibelen.no
Den norske kirke sentralt - http://www.kirken.no 
All kirkelig virksomhet er bygget opp rundt et sentralt lovverk. Lovverket finner du samlet på http://www.kirken.no/Materiell/lovsamling.cfm 
Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet - http://www.sjomannskirken.no 
Det Norske Bibelselskap - http://www.bibelselskapet.no 
Det norske diakonforbund http://www.diakonforbundet.no 
Det Norske Misjonsselskap - http://www.nms.no 
Døvekirken - http://www.kirken.no/dovekirken 
Egedeinstituttet - http://www.kirken.no/egede 
IKO - Kirkelig pedagogisk senter - http://www.iko.no 
Kirkeansatte - http://www.kirkeansatte.no 
Kirkedatabasen (kirkestatistikk) - http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke 
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon - http://www.ka.no 
Kirkens Familievern - http://www.kirkensfamilievern.no 
Kirkens Nødhjelp - http://www.kirkensnodhjelp.no 
Kirkens SOS - http://www.kirkens-sos.no 
Kirkens U-landsinformasjon - http://www.kui.no 
Kristen idrettskontakt - http://www.krik.no 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - http://www.kia-inter.no/ 
Kristent nettverk for miljø og rettferd - http://www.kirken.no/miljo 
Kirkedepartementet - http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad.html?id=339 
Liturgisk senter, Erkebispegården - http://www.liturgisksenter.no/ 
Musikernes fellesorganisasjon - http://www.musikerorg.no
Norges KFUK-KFUM http://www.kfuk-kfum.no 
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag - http://www.nkss.no 
Norges kristne råd - http://www.norgeskristnerad.no 
Norges kristelige studieråd - http://www.kristelig-studierad.no 
Normisjon http://www.normisjon.no 
Norsk Luthersk Misjonssambamd - http://www.nlm.no 
Norsk Søndagsskoleforbund - http://www.nssf.no 
Norske kirkeakademier http://www.kirkeakademiene.no 
Stiftelsen Kirkeforskning - http://www.kifo.no 
Studentprestene - http://www.studentprest.no/
Den norske Israelsmisjon - http://www.israelsmisjonen.no 
Den norske kirkes Kateketforening - http://www.kateket.no 
Den norske kirkes Presteforening - http://www.prest.no
Nordiske søsterkirker: Svenska kyrkan - http://www.svenskakyrkan.se 
Det danske Kirkeministerium - http://www.km.dk 
Den danske folkekirke - http://www.folkekirken.dk 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland - http://www.evl.fi/svenska 
Den islandske kirke - http://www.kirkjan.is/?english 
Internasjonale økumeniske organisasjoner: Det Lutherske Verdensforbund - http://www.lutheranworld.org 
Konferansen av Europeiske kirker
 - http://www.cec-kek.org/English/ 
Kirkenes Verdensråd - http://www.wcc-coe.org/wcc/english.html
Søkeverktøy til Den norske kirke: Kristen.no - http://kristen.no 
Kvasir - http://www.kvasir.no/c/rel/christ/loc/