Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Sorggruppe.
Hvert år er det mange mennesker som rammes av tap og sorg. Det kan være ved dødsfall eller skilsmisse eller andre tunge tap. Etter slike hendelser er det viktig å ha noen å snakke med, enten det er familie, venner eller fagfolk.
I noen tilfeller er man forberedt på tapet. Andre ganger skjer det brått. Det vil alltid komme en sorgreaksjon etter tapet. Denne tiden vil mange oppleve forskjellige stadier, som uvirkelighetsfølelse, protest, raseri, bitterhet og sorg.
Disse forskjellige stadiene i sorgprosessen vil nesten alltid være der, men på forskjellig måte hos forskjellige mennesker. Ofte vil man gå fram og tilbake mellom de forskjellige stadiene, og noen kan i perioder føle at man stopper helt opp og ikke kommer videre. Da kan det være til stor hjelp å snakke med noen. Mange har opplevd at å snakke med andre som har opplevd noen lignende som en selv, ofte er det som kan gi mest hjelp. Dette kan skje i en sorggruppe. Vi har hatt flere sorggrupper i Froland menighet, og mange har gitt uttrykk for at dette fikk stor betydning for dem. Nå samarbeider Froland menighet ogBarbu menighet om sorggrupper.
Flere opplysninger kan du få på Froland menighetskontor, tlf nr. 37 23 55 20.